Pautan Web: Pendidikan
Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM.
Tarikh Ditambah: 07/11/2006 Kunjungan: 1212
Kementerian Pelajaran Malaysia
Tarikh Ditambah: 07/11/2006 Kunjungan: 3583
Pejabat Pelajaran Daerah Kota Setar
Tarikh Ditambah: 07/11/2006 Kunjungan: 1471
Jabatan Pelajaran Kedah
Tarikh Ditambah: 07/11/2006 Kunjungan: 1365
MyGfL -- Malaysian Grid for Learning
An initiative taken by Mimos to promote and support the lifelong learning agenda in Malaysia through the use of ICT...
Tarikh Ditambah: 27/11/2006 Kunjungan: 1225
Laman Web Rasmi Pusat Perkembangan Kurikulum - KPM
Pusat yg bertanggungjawab menggubal kurikulum peringkat pra-sekolah, sekolah rendah dan menengah..~
Tarikh Ditambah: 27/11/2006 Kunjungan: 2071
mySchoolNet
Alam pendidikan siber utk pelajar, guru dan pentadbir..~
Tarikh Ditambah: 27/11/2006 Kunjungan: 1105
King of Typist
How fast can you type? Find out your typing speed, accuracy and net speed!
Tarikh Ditambah: 28/11/2006 Kunjungan: 1100
Online spelling test
Take the spelling quizzes below to find out how bad of a speller you really are.
Tarikh Ditambah: 01/12/2006 Kunjungan: 1321
E-Latih
Mempunyai banyak latihan-latihan dan soalan-soalan peperiksaan untuk pelajar UPSR, PMR dan SPM.
Tarikh Ditambah: 12/09/2007 Kunjungan: 1338
Fastweb Scholarships: Your Scholarships Opportunity
Menyiarkan pelabagai jenis biasiswa dunia yang mampu kita miliki
Tarikh Ditambah: 19/03/2008 Kunjungan: 1184
macam2-farid
Pelbagai link yang membantu pelajar biologi
Tarikh Ditambah: 23/09/2008 Kunjungan: 1167
FIZIK
Subjek Fizik
Tarikh Ditambah: 02/05/2011 Kunjungan: 1234
Secure Social Learning Network for Teachers and Students
Tarikh Ditambah: 09/04/2012 Kunjungan: 1158
Literasi Komputer Saina
Mendapat nota-nota berkaitan literasi komputer.
Tarikh Ditambah: 09/04/2012 Kunjungan: 2373